PANTHEON 3D în Anul European al Patrimoniului Cultural

Anul 2018 a fost desemnat „Anul European al Patrimoniului Cultural”, obiectivele sale fiind de a încuraja prețuirea patrimoniului cultural al Europei ca resursă comună, de a conștientiza și sensibiliza opinia publică cu privire la istoria și la valorile comune, precum și de a consolida sentimentul de apartenență la un spațiu european comun. Va fi o oportunitate de a se evidenția importanța culturii europene și ceea ce UE poate să facă în privința conservării, a digitizării și a infrastructurii patrimoniului.

Sursa: https://patrimoniu.gov.ro/noutati/item/390-anul-european-al-patrimoniului-cultural-2018

PANTHEON 3D a fost declarat câștigător la sesiunea de finanțare A.F.C.N. I/2018, după prima etapă de concurs pentru aria Programe Multianuale, urmând a fi implementat de către Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia în perioada 15 ianuarie 2018 – 29 noiembrie 2019.

Pantheon 3D  se află printre proiectele din domeniul patrimoniului cultural material, imaterial şi digital ce se vor putea derula în anul 2018 sub egida Anului European al Patrimoniului. În urma  apelului naţional pentru proiecte lansat de Institutul Naţional al Patrimoniului, programul nostru a fost selectat, în concordanţă cu obiectivele europene, pentru atribuirea logo-ului “Anul European al Patrimoniului Cultural” şi a statutului de eveniment oficial.

Acest proiect de digitizare a colecției de artă romană este cea mai ambiţioasă iniţiativă din domeniul valorificării şi expunerii patrimoniului arheologic întreprinsă în cadrul MNUAI şi una dintre puţinele la nivel naţional. Documentarea și valorificarea patrimoniului mobil prin intermediul tehnologiilor tri-dimensionale ȋși au locul lor foarte bine definit ȋn ansamblul operațiunilor de digitalizare ale ultimilor ani. Colecţiile Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia posedă valori inestimabile ale patrimoniului artei romane din Dacia, dar şi din zona elenizată a Asiei Mici. Este vorba despre artefacte provenite din Apulum, cel mai întins sit roman din Dacia, important centru urban şi religios al provinciei.

Conceptul PANTHEON 3D urmăreşte valorificarea interdisciplinară a patrimoniului arheologic de epocă romană prin tehnologie modernă (digitizarea 3D a operelor de artă romană reprezentând divinități și personaje mitologice din colecția Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, realizarea unei unei colecții virtuale şi a unei platformei interactive 3D – expoziţia mobilă), dar și prin metode clasice (organizarea a patru expoziții temporare având ca tematică religia și arta romană, publicații cu caracter de popularizare, ateliere şi prezentări pentru elevi și studenți).

Obiectivele Pantheon 3D au în vedere priorități educative, muzeale și de cercetare științifică, iar activitățile se raportează la cele două metode de valorificare a patrimoniului cultural – cea clasică și cea modernă, generând astfel mecanisme și procese durabile în sensul continuării și multiplicării. Facilitarea accesului la patrimoniu pentru publicul larg este unul dintre obiectivele specifice ale programului nostru. Astfel, activitățile propuse vizează crearea unei infrastructuri a tehnologiei informațiilor (alcătuită dintr-o platformă interactivă – o expoziție virtuală, care va permite accesul la informațiile existente în baza de date, expunerea replicilor pieselor de artă romană care vine în sprijinul persoanelor cu dizabilități de vedere, publicarea online a colecției virtuale, conținând modelele 3D și suportul informațional științific pentru fiecare piesă prelucrată digital, organizarea expozițiilor tematice și difuzarea publicațiilor de popularizare).

Valorificarea patrimoniului istoric prin tehnologie digitală în contextul abordărilor inter/multidisciplinare aduce în prim plan fotogrammetria ca metodă independentă de documentare care poate fi ȋnsă foarte ușor integrată ȋn fluxul operațiunilor de documentare specifice patrimoniului cultural.

Programul implică specialiști din domeniile arheologiei, istoriei și artei Antichității clasice, fotogrammetriei și digitizării 3D, restaurării, precum și traducători. Echipa de implementare a programului cultural PANTHEON 3D este alcătuită din: dr. Anca Timofan (arheolog) – coordonator de program, dr. Călin Șuteu (specialist în fotogrammetrie și digitizare 3D), dr. George Bounegru (arheolog), dr. Radu Ciobanu (arheolog), dr. Ilie Lascu (arheolog), dr. Radu Ota (arheolog), dr. Cătălin Pavel (arheolog), Dan Anghel (restaurator), Dana Burnete (restaurator), Adina Bogdan (traducător), Gabriela Cristina Balica (traducător).

Instituțiile partenere în cadrul programului cultural Pantheon 3D: Primăria Municipiului Alba Iulia, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Muzeul Național Brukenthal Sibiu, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, Muzeul de Istorie Turda, Liceul de Arte “Regina Maria” – Alba Iulia, Colegiul „Horea, Cloșca și Crișan” – Alba Iulia, Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Alba.