Proiectul: ArcheoDanube – 31 mai 2021

Acronimul proiectului: ArcheoDanube

Titlul proiectului: Parcurile arheologice din spațiile urbane ca instrument de dezvoltare locală sustenabilă

Programul de finanțare: Interreg Danube

Durată: 07/2020-12/2022

Țările partenere: Slovenia, Ungaria, România, Croația, Germania, Bulgaria, Cehia, Austria, Moldova, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Bulgaria

Proiectul ArcheoDanube a realizat cu success obiectivele primei perioade de implementare a proiectului, încheiată la sfârșitul anului 2020. Prima perioadă a început în iulie 2020 cu realizarea planului-cadru (Framework planning – WP-T1). Coordonatorul WP T1 este Institutul Sloven de Protecție a Patrimoniului Cultural (ZVKDS).

Pregătirea Metodologiei pentru colectarea documentației de bază de către parteneri (D.T1.1.1) și-a propus stabilirea modului de documentare a informației necesare pentru realizarea studiului de bază.  Principalul obiectiv a fost adunarea de informații privind legile și strategiile europene, naționale și regionale, care reglementează și gestionează patrimoniul arheologic.  Mai mult decât atât, scopul a fost ca acest document să includă informații despre proiecte europene sau naționale care se ocupă cu parcuri arheologice. Informația colectată este rezultatul contribuției tuturor partenerilor proiectului. Pentru a promova colaborarea, au fost utilizate chestionare comune, care au permis partenerilor să împărtășească tuturor participanților datele proprii și să aibă acces, la rândul lor, la toate temele relevante.

Informația adunată a stat la baza redactării Studiului de bază (Baseline study (D.T1.1.2.)), care sintetizează stadiul actual al conservării patrimoniului în raport cu planificarea urbană, principiile de estetică urbană și turismul cultural. Studiul discută, în acest scop, convențiile internaționale, carte și alte documente-cadru. Acesta mai include o trecere în revistă și comparație a politicilor și strategiilor naționale, precum și a sistemelor de planificare arheologică proprii fiecărei țări reprezentate în proiect de către instituțiile partenere.

În această primă perioadă, a fost pregătită o prezentare a Studiului de bază (D.T1.1.3), care sintetizează principalele rezultate și propuneri ale Studiului în cadrul unor diapozitive vizuale. Versiunea în limba engleză a fost pregătită și ulterior tradusă în limbile naționale ale partenerilor, pentru a putea fi folosită la prezentarea rezultatelor către entitățile implicate la nivel local (stakeholders).

Prima perioadă de implementare a inclus și redactarea unui ghid unitar privind participarea entităților implicate la nivel local (stakeholder involvement (D.T1.2.1)). Acest ghid descrie procesul de identificare și atragere a unor entități care să se implice la nivel local în dezvoltarea (viitoare) a parcurilor arheologice, precum și rezultatul acestui proces – constituirea grupului de entități colaboratoare ARCHEODANUBE. Informațiile au fost adunate printr-un studiu de piață, realizat în perioada octombrie – decembrie 2020 de toate cele zece orașe partenere ale proiectului ARCHEODANUBE.  Studiul a relevat disponibilitatea repezentanților autorităților publice de a face parte din grupul entităților colaboratoare. Au fost identificați și alți colaboratori din domeniul culturii, patrimoniului, turismului și media care ar putea contribui proiectului ARCHEODANUBE. Pe baza oportunităților identificate, fiecărui oraș partener i-au fost pregătite și comunicate recomandări pentru constituirea grupurilor de colaboratori.

 

Livrabilele pregătite:

D.T1.1.1  Metodologia pentru colectarea documentației de bază

D.T1.1.2 Sinteză concisă a studiului de bază (http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/43/2dc3d9916b6065e130cb53549b046b26ebbf4443.pdf)

D.T1.1.3 Prezentarea principalelor rezultate și propuneri ale Studiului de bază (Baseline Study) (http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/43/b02e8c1fb686315c35b413ec5620476771c8a803.pdf)

Pentru versiunea în limba română, vizionați atașamentul de mai jos:

D.T1.2.1 Dezvoltarea unui ghid comun pentru participarea entităților colaboratoare (http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/43/cdb4437f64ec011ef475e07da877ed91feea4ccb.pdf)

ArcheoDanube este un proiect co-finanțat prin fondurile Uniunii Europene (ERDF, IPA, ENI) și de Guvernul României

Mai multe informații despre proiect găsiți la:

Facebook: https://www.facebook.com/ArcheoDanube/

Website: http://www.interreg-danube.eu/archeodanube

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

FII PREGĂTIT